Kancelaria Notarialna
Aleksandra Lesiak, Wojciech Tkocz S.C.

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Aleksandra

Lesiak

NOTARIUSZ

Wojciech

Tkocz

ul. Piastowska 1 lok. 3A
40-005

Katowice

tel.:
32 253 81 58, 32 253 52 77, 515 396 609
fax.:
32 253 52 77
www:
kancelarianotarialna-katowice.pl
Godziny pracy:
  • poniedziałek: 9:00 - 16:00
  • wtorek: 10:00 - 17:00
  • środa: 9:00 - 16:00
  • czwartek: 10:00 - 17:00
  • piątek: 9:00 - 16:00

Kancelaria Notarialna
Aleksandra Lesiak, Wojciech Tkocz S.C.

DOKUMENTY

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika Kancelarii w Katowicach.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy:

  • czynności mającej za przedmiot nieruchomość,
  • prawo użytkowania wieczystego albo
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),
podczas kontaktu z kancelarią w Katowicach pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Katowicach odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii w Katowicach, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.


MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticeDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.